Welkom

Woorddienstbegeleider

Bent u op zoek naar iemand die als het ware uw woorden spreekt en de overledene weer vol in herinnering roept met al zijn of haar bijzondere of juist heel alledaagse kwaliteiten, dan zal ik er graag zijn voor u en voor alle aanwezigen.

Als woorddienstbegeleider help ik u immers om de afscheidsdienst op een treffende en persoonlijke manier inhoud te geven. Ik versta de kunst om uw dierbare levensecht te portretteren. Dat doe ik door met passende woorden en op de juiste toon een beeld neer te zetten, waarbij ik steeds spreek namens de nabestaanden.

Als woorddienstbegeleider help ik u bij het inhoudelijk vormgeven van de afscheidsdienst. De uitvaartverzorger en uitvaartleider regelen voor u de praktische en logistieke aspecten.

Professioneel spreker

Ik verzorg geen toespraak, maar vertel vlot en uit het hoofd over het unieke leven dat is geweest. Dat gaat verder dan het verdrietige afscheid, of het ziekbed dat daar mogelijk aan vooraf ging; het gaat om het leven als geheel. Dat het leven een waar kunstwerk kan zijn, zie je vaak pas als je terug kunt kijken. Door het levensechte beeld dat ik tijdens de afscheidsdienst schets, zult u merken dat er, zelfs door uw verdriet heen, plaats is voor een glimlach.

“Waar een lach en een traan samenkomen, ontluikt de troost.”

Cordatis –  “Woorden die geven”

 

“Waar een lach en een traan samenkomen, ontluikt de troost.”

Achtergrond

 

De kunst van het spreken heb ik kennelijk bij mijn geboorte meegekregen, een talent dat ik met universitaire studies verder heb ontwikkeld. Met de studies theologie en rechten heb ik mij ook gespecialiseerd in management en organisatie. Daarmee heb ik kwaliteiten ontwikkeld die mij bij het uitoefenen van mijn functie als woorddienstbegeleider nog steeds goed van pas komen.

Brede levenservaring

Ik maak gebruik van al mij levenservaringen die ik in het bedrijfsleven, in kerkelijk verband en privé heb opgedaan. Zo heb ik onder andere 10 jaar zelfstandig als gecertificeerd coach gewerkt, waarbij het voornamelijk ging om het vinden van iemands kernkwaliteiten. Dat is in feite wat ik ook nu bij de voorbereiding van een woorddienst nog steeds in de praktijk breng en mensen positief mee weet te raken. Daarmee versta ik ook de kunst mij steeds opnieuw in te leven in een ieders persoonlijke omstandigheden en zo het afscheid herkenbaar te maken voor de nabestaanden.

Anderen herkennen in mij de volgende eigenschappen:

  • Inlevingsvermogen
  • Open geest
  • Structuur
  • Rust
  • Kordaat
  • Betrokken

Cordatis –  “Woorden die geven”

Werkwijze

Steeds vaker kiezen nabestaanden voor een niet-kerkelijke uitvaart. Bij de kerkelijke uitvaarten is een priester, pastor of dominee betrokken. Bij een niet-kerkelijke uitvaart bied ik mijn diensten aan als woorddienstbegeleider en bepaalt u zélf hoe uw afscheidsdienst of die van uw dierbare verloopt.

Werkwijze:

Familiegesprek

In een familiegesprek wil ik een scherp beeld krijgen van uw overleden familielid of vriend, ik wil hem of haar echt leren kennen. Ik luister naar uw verhalen maar vraag ook door naar details om de afscheidsdienst een persoonlijk en herkenbaar beeld te geven. Ook kan ik u begeleiden bij het kiezen en opstellen van een eventueel gedachtenisprentje.

Voorgesprek

Het kan geruststellend zijn om zelf invloed te hebben op de vormgeving van uw eigen afscheidsdienst. Daarom heb ik steeds vaker een voorgesprek met mensen die zelf hun gehele afscheidsdienst of delen daarvan willen regelen. In een voorgesprek kijkt u samen met mij terug op belangrijke elementen of kruispunten in uw leven. U bent dan de gids die mij meeneemt op reis door uw leven.

Woorddienstbegeleider

Op basis van het voorgesprek of familiegesprek werk ik uw wensen uit. Ik maak een draaiboek met daarin o.a. de gekozen muziek en eventuele andere sprekers. Vanuit mijn achtergrond als theoloog kan ik op uw verzoek religieuze rituelen toepassen tijdens de afscheidsdienst.

Tijdens de afscheidsdienst bewaak ik de tijd, ben ik stand-by voor andere sprekers en schets ik met treffende beelden en passende woorden het leven van uw dierbare.

Zijn er onder uw gasten mensen die geen Nederlands spreken of verstaan? Naast Nederlands, spreek ik vloeiend Duits en Engels. Ik schakel makkelijk van de ene naar de andere taal, waardoor een meertalige afscheidsdienst voor mij geen probleem is.

Cordatis  “Woorden die geven”

De meest voorkomende vraag die ik na afloop van een uitvaartdienst krijg is:

“U bent zeker familie?”

Opleiding tot Woorddienstbegeleider

Opleiding tot woorddienstbegeleider

 

Cordatis Woorddienstbegeleiding heeft in de afgelopen jaren een zeer goede en betrouwbare reputatie opgebouwd.

Dit komt voort doordat de woorddienstbegeleiders van Cordatis staan voor kwaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en persoonlijkheid.

Deze reputatie hebben wij zeer hoog in het vaandel staan en daarom verzorgt Cordatis een opleiding tot woorddienstbegeleider, om hiermee de kwaliteit van woorddienstbegeleiding te waarborgen en voort te zetten.

De basisopleiding tot woorddienstbegeleider wordt geheel op de kandidaat afgestemd en samengesteld en duurt twee jaar.

Na twee persoonlijke gesprekken met een woorddienstbegeleider van Cordatis wordt besloten of de kandidaat kan starten met de opleiding.

De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk.

De persoonlijke kernkwaliteiten van de kandidaat zullen een grote rol spelen bij de invulling van de opleiding.

Na het eerste jaar en aan het einde van het tweede jaar van de opleiding vindt er een eindevaluatie plaats waarbij wordt gekeken naar de behaalde resultaten en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de kandidaat. Indien gewenst of nodig, kan in overleg tussen de opleider en de kandidaat de opleiding met onbepaalde tijd worden verlengd.

Wanneer de tweejarige opleiding met succes is afgerond, kan er gekozen worden voor specialisatie-modules.

 

Woorddienstbegeleiders in opleiding

 

In 2017 en 2018 zijn er twee kandidaat-woorddienstbegeleiders gestart met de opleiding:

  1. Siem van Baal
  2. Koen van der Hijden

 

Cordatis –  “Woorden die geven”

Contact

Als u vragen hebt over woorddienstbegeleiding of een afspraak wilt maken voor een familiegesprek of voorgesprek, mag u mij vanzelfsprekend rechtstreeks bellen:

+31 (0) 6 – 5794 34 09

Ik ben alle dagen op alle tijden bereikbaar voor u! Echter, tijdens een uitvaart of een persoonlijke gesprek staat mijn telefoon uit.

Als u toch vast uw vraag wilt stellen, kunt u mij uiteraard ook mailen: info@cordatis.nl

U kunt ook uw uitvaartondernemer of uitvaartregisseur vragen om contact met mij op te nemen. Ik werk samen met o.a. de volgende uitvaartondernemers en uitvaartverzorgers:

 

Cordatis –  “Woorden die geven”

Jacob ‘t Hart

Reacties

Zoals je maar één keer een goede eerste indruk kunt maken, kun je ook maar één keer goed afscheid nemen van uw dierbare. Vanzelfsprekend wilt u vooraf zeker weten dat alles goed verloopt wanneer u mij vraagt voor de woorddienstbegeleiding. Daarom geef ik enkele voorbeelden van wat nabestaanden vaak tegen mij zeggen na afloop van de plechtigheid:

 

Lezingen

Het verlies van een kind is ongetwijfeld het ingrijpendst wat je als ouder kunt overkomen. Het is nagenoeg onmogelijk de ouders van een overleden kind te adviseren in de rouwverwerking. Toch is hulp in de vorm van begeleiding in de verwerking van groot belang en niet in de laatste plaats voor de onderlinge relatie van de ouders.

Onlangs is mij gevraagd een voordracht te houden over de rouwverwerking bij het verlies van een kind en daarin heb ik ingestemd. Die voordracht zal op zaterdag 21 mei 2016 plaats vinden in Zierikzee, voor verder informatie kan men Jacob bellen of mailen.

Voor mij een nieuwe uitdaging, maar passend in mijn ervaring als woorddienstbegeleider.

Cordatis –  “Woorden die geven”

Contactformulier / Kontakt

Voor meer informatie, kunt u ook het onderstaand contactformulier invullen / Fur weitere informationen können Sie auch das untenstehende Formular ausfüllen.